MONIT - Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności

Projekt Współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

MONIT - 'Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności' to projekt badawczy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Zadania w projekcie:

 • Sformułowanie metody _ opracowanie podstaw teoretycznych metody monitorowania konstrukcji
 • Symulacyjne badanie efektywności sformułowanej metody
 • Sformułowanie wymagań dla systemu monitorowania konstrukcji
 • Wykonanie prototypu systemu monitorowania realizującego opracowaną metodę
 • Badanie prototypu systemu w warunkach laboratoryjnych
 • Badanie prototypu systemu w warunkach przemysłowych
 • Eksploatacja nadzorowana systemu na wybranych obiektach infrastruktury

Cel prac:

 1. Opracowanie technologii wykorzystania pomiarów bezstykowych do monitorowania stanu konstrukcji
 2. Opracowanie systemu monitorowania konstrukcji w oparciu o pomiary drgań w zakresie niskich i wysokich częstotliwości

Dotychczas opracowano następujące raporty:


 • System monitorowania konstrukcji w oparciu o wibrotermografię
 • System diagnozowania łopat wirnika elektrowni wiatrowej _ diagnozowanie materiałów kompozytowych w oparciu o fale Lamba
 • System monitorowania konstrukcji z zastosowaniem pomiaru impedancji
 • System monitorowania stanu konstrukcji inżynierskich w oparciu o pomiary wizyjne
 • System monitorowania stanu konstrukcji z zastosowaniem filtru modalnego
 • Eksperymentalna analiza modalna kładki dla pieszych nad ulicą Opolską w Krakowie

Oraz publikacje:

 • Zastosowanie metod wizyjnych do monitorowania stanu konstrukcji
 • Termograficzne metody detekcji uszkodzeń
 • Zastosowanie impedancji elektromechanicznej w detekcji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych
 • Zastosowanie zjawiska propagacji fali sprężystej do detekcji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych

Kierownik zadania

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl


E-mail:

tuhl@agh.edu.pl


Telefon:

+48 (012) 617 31 16


Fax:

+48 (012) 634 35 05


Strona projektu

http://www.monit.pw.edu.pl/